Medlemskontingent 2021

24.01.2021
|
Comments off
|

Utsending av kontingent 2021 

===============

Noen av dere har etterlyst medlemskontingent for 2021. Normalt sett ville den ha vært sendt ut nå.  I årsskiftet fikk vi nytt medlemssystem; det vil derfor ta litt tid før vi får sendt ut betalingsvarsel, men vi regner med at det blir innen utgangen av januar/ begynnelsen av februar.

 

Medlemskontingent 2021

====================

Medlemskontingenten dere betaler pr år går ikke i sin helhet til klubben. Deler av kontingenten går til Norges Skytterforbund (NSF)og til Oslo Skytterkrets (OSK).

 

Under er en spesifisert oversikt over hva klubben betaler videre til NSF og OSK pr medlem.

 

Voksen Medlemskontingent 2020 Medlemskontingent 2021 Endring
Kontingent NSF 300 350 50
Kontingent OSK 50 50 0
Til Oslo Pistolklubb 750 750 0
Sum Medlemskontingent 1100 1150 50
Pensjonist/ufør Medlemskontingent 2020 Medlemskontingent 2021 Endring
Kontingent NSF 300 350 50
Kontingent OSK 50 50 0
Til Oslo Pistolklubb 450 450 0
Sum Medlemskontingent 800 850 50
Ungdom, t.o.m. året man fyller 20 år Medlemskontingent 2020 Medlemskontingent 2021 Endring
Kontingent NSF 0 0 0
Kontingent OSK 0 0 0
Til Oslo Pistolklubb 300 300 0
Sum Medlemskontingent 300 300 0

 

P.g.a nytt Skytteradmin og medlemsregister øker kontingenten til Norges Skytterforbund med 50 kr pr medlem fra 2021. Dette ble vedtatt på ekstraordinært Skytterting i august 2020.