Ammo-testing

Oslo PK har en testrigg for å teste ammunisjon (og pistol) tilgjengelig for medlemmene.
Kalibrene .22 og .32 testes best med pistolen fastskrudd i en skrustikke.
G rovere kaliber bør testes i en Ransom Rest, som har fjærer som tar i mot rekylen.
Bilder av testriggen finner du lenger ned på siden.

Noen grupper med standardpistol, Pardini SP22, 20 skudd pr. gruppe.

ammotest_std

15-skudds grupper med fripistol, Morini CM84E (NB! på 25 meters hold, ikke 50 meter).

ammotest_fri

Bildene er av test-riggen som er brukt til testene ovenfor.

testrigg2

testrigg1

testrigg4

testrigg_ransom

testrigg3