Ammunisjonskalibre

Her presenteres følgende ammunisjon:

 • .22 lr
 • 7,65 mm Browning
 • 7,65 mm Parabellum
 • .32 S&W Long
 • 9 mm Parabellum
 • .38 Special WC
 • .38 Special Ogival
 • .357 Magnum
 • .44 Magnum

Generelle egenskaper

Ammunisjonen for pistoler og revolvere finnes i to hovedtyper.

 • ”Centerfire” – tennhette midt i hylsens bunn –
 • ”Rimfire” – tennsatsen er innlagt i hylsens bunn -. Den siste er .22 lr (long rifle).

Fig 1

 

Tennsats
Centerfire
Tennhette
TENNSATS
Rimfire

Bilde 1: Hylser med Centerfire og Rimfire

Centerfirepatronene finnes både for pistol og revolver. Revolverpatronens hylse er oftest utstyrt med en flens for uttrekking av kammeret mens pistolpatronen som regel er utstyrt med et dreid uttrekkerspor rundt bunnen av hylsen.

Pistol- og revolverpatroner med mantlet kule er som regel konstruert for tjenestevåpen. Hensikten er å oppnå høy prosjektilhastighet og dermed god anslagsenergi. Dette gjelder i vesentlig grad de så kalte Magnumpatronene.

De moderne revolverpatronene beregnet for presisjonskyting er som regel ladet med blykule. Prosjektilhastigheten er brakt ned så langt som mulig for å bibeholde gode skyteegenskaper og sikker funksjon. Ved dette oppnår man liten rekyl samt liten slitasje og påkjenning på våpenet.

Patroner av typen .22 lr er hovedsaklig benyttet til presisjonskyting. Den er alltid med Rimfire og ladet med en lett blykule. Den har god presisjon og gir liten rekyl. Prisen er lav sammenliknet med grovkalibret ammunisjon.

Fig 2

Bilde 2: Tennhetter for pistolpatroner

Boxer tennhette er enklest for hjemmeladning.

For at redusere kostnadene med grovkalibret ammunisjon foretas hjemmeladning . For hver patrontype er kruttype og ladningsvekt valgt slik at de ønskede egenskaper oppnås. Marginalene er oftest meget små. Patroner med mantlet kule, som gir større motstand under framdriften, lades normalt med et tregere krutt, mens patroner med blykule, som gir mindre motstand under framdriften lades med livligere krutt.
Å forveksle kruttyper kan resultere i livsfarlige sprengninger
.
Ved valg av krutt må det også tas hensyn til at kruttet skal være forbrent innen kula når munningen. Hvis ikke, er resultatet større spredning.

PistolFor å oppnå best mulig presisjon må det gjennomføres tester, som bl. a. med ”Ransom Rest”
eller lignende.
Våpen er individer og en «oppskrift» som fungerer med et våpen, fungerer ikke med sikkerhet i et annet. Fabrikantenes ladetabeller angir som regel maksimal ladningsvekt til den respektive kule og bør ikke overskrides. Beste presisjon oppnås som regel ved ladningsvekter under angitte maksimumsvekter.

Patronbenevnelser

Patroner betegnes som regel med kaliber, f.eks 7,65 mm Parabellum eller .38 Special, ofte komplettert med tillegg som angir spesielle egenskaper. Det er viktig bare å anvende den patrontype som våpenet er konstruert for.

Kaliberbenevnelser angis både i tommer og i millimeter. I noen tilfeller tilsvarer ikke kaliberbenevnelsene helt mot våpens virkelige kalibermål. En revolver i kaliber .38 Special har således ikke kalibermål 9,65 mm, som benevnelsen egentlig tilsvarer, uten bare kaliber .357 tilsvarende 9,07 mm.

Patronenes data bruker sammenstilles i tabeller som vanligvis omfatter opplysninger vedrørende:

 • kaliber – angis oftest i patronbenevnelser
 • kuletype – mantlet eller umantlet samt øvrige egenskaper
 • kulevekt – angis i grains eller gram (1 gram = 15,43 grains)
 • patronlengde – totallengde inklusive hylse og prosjektil
 • hylselengde – hylsens lengde (f. eks 9 x 19 = 9 mm, 5,6 x 15R = .22 lr)
 • kruttype og ladningsvekt
 • kulehastighet ved munningen (Vo ) eller på en bestemt avstand
 • høyeste gasstrykk under skuddløsning (Pmax)
 • løpslengde som de angitte opplysningene er blitt oppnådd med.

Noen ganger forekommer til og med opplysninger om anslagsenergi ved munningen (Eo) eller på en bestemt avstand ifra.

Maksimal rekkevidde

Maksimal rekkevidde med pistol- og revolverammunisjon oppnås ved ca 30 graders utgangsvinkel. Ved de store skyteavstander oppnås relativt lav prosjektilhastighet ved slutten av kulebanen. Vinden kan gi betydningsfull påvirkning både sideveis som i lengderetning.

Patrontype

Maksimal rekkevidde

.22 lr

1500 meter

7,65 Parabellum

1800 meter

9 mm Parabellum

1800 meter

.38 Special

1200 meter

Data for noen vanlige patroner

Følgende opplysninger om de vanligste patronene er å betrakte som normalverdier. Detaljopplysninger kan variere med fabrikat og beregnet bruksområde. Opplysninger om ladningsvekter er utelatt, fordi store variasjoner forekommer avhengig av valget av krutt.

.22 lr
Kaliberbenevnelsen er amerikansk. Patronen er en Rimfire patron med umantlet blykule. Den er utviklet fra .22 Short som er den eldste amerikanske enhetspatronen. .22 Short introdusert 1857. .22 Long Rifle ble utviklet antageligvis av J. Stevens Arms & Tool Company 1887. Av de mange Rimfire patroner som ble utviklet på attenhundretallet er .22 LR en av de få som overlevet til vår tid. Patronen har meget god presisjon. Flere fabrikat oppgir ulike variasjoner i utgangshastighet avhengig anvendelsesområde. Dataene i tabellen baseres på verdier skutt med et våpen med 153 mm (6″) løpslengde.

Kaliber

Patron

Vo

Kule-vekt

Eo

Hylse-lengde

Kule-diam

Patron-lengde

.22 lr

cal22jpg

285 m/s

2,6 g

106 joule

15,57 mm

5,69 mm

25,40 mm

 

 

 

 

 

7,65 mm Browning (.32 ACP)
Patronen kalles til og med 7,65 mm Walther. Amerikansk benevnelse er .32 ACP. Den ble konstruert av John M Browning til hans første framgangsrike automatpistol, som ble presentert i 1899. Patronen har mantlet kule. Patronen anvendes hovedsaklig i lettere våpen av type tjenestevåpen.  Dataene i tabellen baseres på verdier skutt med et våpen med 102 mm (4″) løpslengde.

Kaliber

Patron

Vo

Kule-vekt

Eo

Hylse-lengde

Kule-diam

Patron-lengde

7,65 mm Browning (.32 ACP)

7_65browningjpg

275 m/s

5,0 g

189 joule

17,2 mm

7,85 mm

25,0 mm

 

 

 

 

 

7,65 mm Parabellum
Amerikansk benevnelse er .30 Luger. Patronen ble lansert av Deutsche Waffen und Munitions Fabriken år 1900 sammen med pistolen med samme navn. Den har meget god indre og ytre ballistiske egenskaper hvilket gir den en meget god presisjon. Den har mantlet kule og kjennetegnes av den flaskeformede hylsen. Tennhetten kan være av type Berdan men er oftest av type Boxer. Den anses av mange være den fornemste grovkalibrede patronen for presisjonskyting. Dataene i tabellen baseres på verdier skutt med et våpen med 127 mm (5″) løpslengde.

Kaliber

Patron

Vo

Kule-vekt

Eo

Hylse-lengde

Kule-diam

Patron-lengde

7,65 mm Parabellum

7_65parabellumjpg

375 m/s

6,0 g

422 joule

21,59 mm

7,85 mm

29,85 mm

 

 

 

 

 

.32 S&W Long
Patronen er opprinnelig beregnet for revolver, men mange moderne konkurransepistoler har blitt konstruert for patronen med wadcutterkule. Den ble utviklet av Smith & Wesson og ble presentert i 1903. Den har lav rekyl og god presisjon og anvendes i våpen i våpengruppene grovpistol. Tennhetten er av type Boxer. Dataene i tabellen baseres på verdier skutt med wadcutterkule og med et våpen med 102 mm (4″) løpslengde. Patronen finnes også med ogivalkule.

Kaliber

Patron

Vo

Kule-vekt

Eo

Hylse-lengde

Kule-diam

Patron-lengde

.32 S&W Long

32S&WLjpg

240 m/s

6,4 g

184 joule

23,27 mm

7,97 mm

23,3 mm

 

 

 

 

 

9 mm Parabellum
Patronen er en videreutvikling av 7,65 mm patronen med samme navn. Den ble lansert i 1902 og er i dag den mest anvendte pistolpatronen av alle; standard patron i NATO for pistol og Mp. Patronen finnes i en kraftigere versjon for Mp og bør unngås til pistoler ettersom den kan skade våpenet. Den har mantlet kule og er den vanligste patronen i felt Mil. Tennhetter av både Berdan og Boxertyp er vanlige.
Dataene i tabellen baseres på verdier skutt med et våpen med 127 mm (5″) løpslengde.

Kaliber

Patron

Vo

Kule-vekt

Eo

Hylse-lengde

Kule-diam

Patron-lengde

9 mm Parabellum

9mmparabellumjpg

355 m/s

7,5 g

473 joule

19,15 mm

9,00 mm

29,7 mm

 

 

 

 

 

.38 Special
Patronen er av amerikansk opprinnelse. Den ble utviklet av Smith & Wesson og introdusert i 1902. Det er en meget «velbalansert» patron med gode skytegenskaper og meget god presisjon. Den har nådd stor spredning innen pistolskytterersporten. Den er i første og fremst beregnet for revolver men mange pistoler har blitt konstruert for patronen med wadcutterkula. Tennhetten er av Boxertyp.
Dataene i tabellen baseres på verdier skutt med et våpen med 153 mm (6″) løpslengde. Observer at det virkelige kalibermålet avviker fra angivelsen.

Kaliber

Patron

Vo

Kule-vekt

Eo

Hylse-lengde

Kule-diam

Patron-lengde

.38 Special WC

38SpecWCjpg

215 m/s

9,6 g

222 joule

29,34 mm

9,07 mm

29,3 mm

.38 Special Ogival

38Specogivaljpg

230 m/s

9,6 g

106 joule

29,34 mm

9,07 mm

39,37 mm

.357 Magnum

357magnumjpg

370 m/s

10,2 g

684 joule

32,55 mm

9,07 mm

39,9 mm

.44 Magnum

44magnumjpg

390 m/s

15,6 g

1186 joule

32,4 mm

10,95 mm

41,5 mm