Årsmøte 28.mars kl 1830, Klubbhuset på Løvenskiold

Vi minner om årsmøte neste mandag kl 1830 i klubbhuset på Løvenskiold

Medlemskontingent for 2022 må være betalt, og må kunne forevises på forlangende.

Sakspapirene ligger på medlemssidene.

Etter årsmøtet holdes et frivillig medlemsmøte med diverse informasjon og enkel servering.

Vel møtt!

Mvh

Styret i Oslo Pistolklubb