Elektronikk-dommerkurs

2.02.2016
|
Comments off
|

INVITASJON TIL KURS I ELEKTRONIKK FOR DOMMERE

Kurset holdes i helgen 5.-6. mars 2016. Start lørdag kl. 09:00-18.00, og søndag kl. 09.00 – kl. 15:00. Kursstedet er klubbhuset til Oslo Pistolklubb, på Løvenskiold. Krav til deltakere er gyldig autorisasjon som nasjonal dommer. Kurset avsluttes med en 2 timers eksamen, og kravet til bestått er 85 % riktige svar.

PÅMELDING: Klubbene oppfordres til å stimulere aktuelle søkere til å delta, og kretsen ser også for seg at klubbene gir deltakerne økonomisk støtte.

DELTAKER-/KURSAVGIFT for elektronikkdommerkurs er satt til kr. 250,- per deltaker. Kurskostnadene for øvrig dekkes av Oslo Skytterkrets for de som er tilknyttet denne. For deltakere utenfor Oslo Skytterkrets, tilfaller et tillegg på 600,-. Dommere i egen krets prioriteres, og andre tilbys plass ved ledig kapasitet.

BINDENDE påmelding skal tydelig merkes ELEKTRONIKKDOMMERKURS, og skal inneholde søkerens navn, riktig adresse, fødselsdato, klubbtilhørighet, tlf.nr. og e-postadresse. Påmelding og ev. spørsmål stilles til sirivaggen@gmail.com.
Bindende påmelding senest fredag 19. februar 2016.

Alle påmeldte får endelig beskjed senest mandag 22. februar 2016. Dersom en påmeldt ikke møter til kurset, må hele kursavgiften betales (850,-).

Med vennlig hilsen
Oslo Skytterkrets
Siri Vaggen Kanedal