Mestermerket

REGLER FOR MESTERMERKET

1. Det skytes med luft (4.5mm), fin (22) og grov fra kaliber .32 og oppover.

2. Det skal kytes på 25 meter og det benyttes ISSF Presisjonsskive, unntatt om man skyter med Fripistol, da skal man bruke ISSF Presisjonsskive på 50 meter og Coltskive på 25 meter. Med Luftpistol bruker man ISSF luftpistolskive på 10 meter.

3. Det skytes 10 skudd pr skive.

4. Merkekrav er oppnådd når skytter har klart kravet 8 ganger.

5. Skyteleder må se resultatet og signere hver rute sammen med oppnådd sum.

6. Skytter kan først begynne å notere poeng ved minste sum som er 70 poeng

7. Merket kan kjøpes av klubben. Kontakt sirivaggen@gmail.com

 

Skjema for mestermerket finner du her.