NAIS merkeskyting, reglement

NAIS – Norsk Avdeling av den Internasjonale Skytterunion

Historikk
Norske skyttere deltok i internasjonale konkurranser fra 1889. I 1920 ble det bestemt at skyttere i olympiske leker skulle representere nasjonale forbund tilsluttet Den Internasjonale Skytterunion. DFS, som inntil da hadde tatt hånd om utenlandsrepresentasjonen, ønsket ikke å søke slikt medlemskap, og NAIS ble derfor dannet 5. mai 1923.
NAIS-medaljen – Norsk Avdeling av den Internasjonale Skytterunions armégeværmedalje – ble innstiftet i 1939.

Det var Ove Gude som i sin tid laget programmet for NAIS. Det var også han som i alle år frem til sin bortgang hadde ansvar for og ledet denne skytingen. I 1990 ble reglene for skytingen betydelig forenklet, samtidig som poengkravene ble noe skjerpet pga. bedre presisjonsvåpen.

Etter ønske fra fagkomité Lerdue, Pistol og Viltmål ble NAIS-programmet også utvidet til å gjelde disse våpengrener fra 1.1.1994.


 
Fin
cal .22 – .32
Grov
9 mm – .45
NAIS reglement 2005  
Gylt medalje:
260 poeng
240 poeng

Kravet til gylt merke må være oppnådd før det kan skytes om bronsemedalje påfølgende år. Deretter må sølvmedalje oppnås før det kan skytes om gylt medalje.
*) NAIS utfyllende forklaring (hentet fra Kristian Baumanns ferdighetsmerker)

Sølvmedalje:
250 poeng
230 poeng
Bronsemedalje:
240 poeng
220 poeng
Gylt merke:
220 poeng
200 poeng
For å oppnå merker er det kun resultater som teller
Sølvmerke:
210 poeng
190 poeng
Bronsemerke:
200 poeng
180 poeng