Rekrutt/ungdom

Luftpistolskyting for barn og unge i Oslo Pistolklubb

Oslo Pistolklubb organiserer egne treninger for barn-/ ungdom fra 10 år.
Treningene er annenhver lørdag (11.00- 12.00), samt hver onsdag (18.00- 19.00) på Trosterud skole. Oppdatert treningsplan finner du her.

Vi skyter her med luftpistol på elektroniske skiver. Klubben stiller med pistoler og skiver, men den enkelte må ha *luftkuler, hørselvern og vernebriller (de som du får til fyrverkeri fungerer bra).
Treningene er en blanding av instruksjon, egentrening og moroskyting.
Det er utdannede pistoltrenere som står for trreningene og gjennomføringene av disse. Trenerne oppfyller kravene til politiattester for arbeid med barn og unge, Se utfyllende tekst nederst på siden.

Det er mulig å ta en «prøvetime» før man melder seg inn, medlemskap koster kr. 300 per år.
* Luftkuler av typen «diabolo» er det man bruker, fåes kjøpt hos XXL og andre sportsbutikker.

Noe dugnadsarbeid må påregnes.

For å bli med kontakt ansvarlig på rekrutt@oslopk.com.
NB. Ta alltid kontakt med oss på forhånd før første prøvetime/møte slik at vi får tatt imot dere på best mulig måte.
Vet oppmøte uten forhåndsavtale kan vi bli nødt til å avvise pga kapasitetsmangel.

rekrutt

Reglementet i Norges Skytterforbund
I både rifle og pistol er det tillatt å bruke støtter i ungdomsklassene U12 og U14. For Rekrutteringsskytingen og Landsstevnet for Rekrutter, gjelder dette for klassene R12, R13 og R14. Nedenfor følger en oversikt over reglementet, de godkjente støttene og korrekt bruk av disse.

Skytestillinger i ungdomsklassene (U) og rekruttklassene (R) for Pistol:
Luftpistol i åpne stevner:
• Klasse U-12 år (til og med det året man fyller 12) skal skyte sittende med to-hånds støtte.
• Klasse U-14 år (13 og 14 åringer) skal skyte sittende med enhånds støtte.
• Klasse U-16 år (15 og 16 åringer) skal skyte stående med en hånd uten støtte.

Luftpistol Rekrutteringsskytingen og Landsstevnet for Rekrutter:
Klasse R-12, t.o.m. det år skytteren fyller 12 år skal skyte sittende med tohånds støtte.
• Klasse R-13, t.o.m. det år skytteren fyller 13 år skal skyte sittende med enhånds støtte.
• Klasse R-14, t.o.m. det år skytteren fyller 14 år skal skyte sittende med enhånds støtte.
• Klasse R-15/16, t.o.m. det år skytteren fyller 15 år og t.o.m. det året skytteren fyller 16 år skal skyte stående med en hånd uten støtte.

Tohaands                                                                                     Enhaands

Korrekt skytestilling: Tohånds                                                                                                         Korrekt skytestilling: Enhånds

Normastøtten for rekruttskyttere (R12, R13 og R14) og klassene U-12 og U-14 i åpne stevner på luftpistol
Det er kun «Norma-stødet» eller lignende støtter i form og fasthet som er godkjent som støtte til sittende skyting med anlegg for pistol.
• Støtten legges på skytebenk foran skytteren med den korteste skråsiden mot skytteren.
• Skytteren holder våpenet i henhold til gjeldende stilling i aktuell rekrutt- eller ungdoms klasse.
• Skjeftet skal plasseres framom spissen på skråsidene (på den lengste siden).
• Våpenet skal bare ha støtte på ett punkt og det er skjeftet.
• Overkropp og/eller armer skal ikke berøre benk under skyting.

(kilde: NSF – www.skyting.no).

Krav om politiattest i Oslo Pistolklubb

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Oslo Pistolklubb blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.Dette gjøres i samråd med:

Styreleder Liv Kavli

E-post: post@oslopistolklubb.no
eller av følgende stedfortreder fra styret :

Siri Vaggen Kanedal
E-post: sirivaggen@gmail.com

Representantene har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Prosedyre for innhenting av attest:

1: Søknaden om politiattest fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. (navn på styreoppnevnt ansvarlig for ordningen i idrettslaget) sender søknaden til politiet.

Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til en av de ovennevnte representantene fra Styret i klubben.
Klubben skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen
Styret i Oslo Pistolklubb