Til informasjon

13.08.2019
|
Comments off
|

En rask oppklaring, da vi har fått enkelte forespørsler fra media ang. saken:

Philip Manshaus er ikke og har aldri vært medlem i Oslo Pistolklubb.