Dato for årsmøte 12.mars

Årsmøtet i OPK blir torsdag 12.mars kl 18.00 i klubbhuset på Løvenskiold. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet; dvs 27.februar. Medlemskontingent for 2020 må være betalt og medlemskort må kunne forevises på forlangende. OPK har revidert sin lov i hht de endringer som ble vedtatt på […]