Arild og C-F nye æresmedlemmer

Under OPKs årsmøte 25. mai 2020 bla Arild Hansen og Carl-Frederik Andreassen utnevnt til nye æresmedlemmer av klubben! Med det har klubben i dag fem æresmedlemmer og under årsmøtet var alle samlet. På bildet er Svein Tangen som har vært medlem i OPK i hele 63 år! Han er flankert av de øvrige æresmedlemmene Siri […]

Årsmøte 2020 gjennomført

Etter at vårt planlagte årsmøte for 2020 måtte avlyses på dagen, grunnet situasjonen rundt Covid-19, var det spesielt hyggelig å kunne møtes og avholde dette i klubbhuset vårt, mandag 25. mai. Alle smittevernshensyn ble tatt og agenda for årsmøtet gjennomgått, og i tradisjon tro var det utdeling av premier fra foregående år. Under årsmøtet ble […]

Skytefrie dager i mai og juni

Vi minner om følgende skytefrie dager på Løvenskiold i mai/juni: 17.mai, Kristi Himmelfartsdag (21.mai), første pinsedag (31.mai) andre pinsedag (1.juni) https://www.skyting.no/organisasjon/anlegg/lovenskioldbanen-skytetider-og-instruks/  

Årsmøte mandag 25.mai kl 1800 på Løvenskiold

Som kjent ble årsmøtet utsatt pga koronasituasjonen. Nå er det åpnet opp for samlinger av tilstrekkelig størrelse, slik at vi kan avholde årsmøte. Årsmøtet blir på Løvenskiold. Avhengig av antall som møter blir møtet enten utenfor eller inne på klubbhuset. Det blir ikke anledning til å fremme nye saker, og det kan være at enkelte saker […]