Klasser/opprykk

NB! Nye vetranklasser gjeldende f.o.m. 01.01.2006 er V50, V60, V70 (revidert 24.11.05)
NB! LAG i NM Luft 40 og 60 skudd
(revidert 15.12.05)
NB! Lagskyting NM 2006
Veteranklasser (revidert 15.12.05)

Denne oversikten viser klasser for åpne stevner og mesterskap for alle pistoløvelsene i NSF.
Tabellen nederst på siden viser opprykkskrav og merkekrav.

Klasser i Åpne stevner
Øvelse
Kode
Klasse
Finfelt 1f A, B, C, D, U16, U14
Grovfelt 1g A, B, C, D
Militærfelt 1m A, B, C, D
Revolverfelt 1r A, B, C, D
Spesialfelt 1s A
50m fripistol 2a A, B, C, D, U16, U14, SH1
25m fripistol, coltskive 2b A, B, C, D, U16, U14, SH1
10m luftpistol, 40 skudd 3a A, B, C, D, U16, U14, U12, SH1(K)SH1(M)
10m luftpistol, 60 skudd 3a A, B, C, D
10m luftpistol fallfigur 30 3b A, B, C, D (Kv og Jr.Kv)
10m luftpistol fallfigur 40 3b A, B, C, D (M og Jr.M)
10m luftpistol standard 30 3c A, B, C, D (Kv og Jr.Kv)
10m luftpistol standard 40 3c A, B, C, D (M og Jr.M)
25m silhuettpistol 4 A, B, C, D, U16, U14
25m standardpistol 5 A, B, C, D, U16, U14
25m finpistol 6f A, B, C, D, U16, U14, SH1
25m grovpistol 6g A, B, C, D
25m hurtigpistol fin 7f A, B, C, D, U16, U14
25m hurtigpistol grov 7g A, B, C, D

Merk! Det er ikke veteranklasser og dameklasser i åpne stevner. Alle skyter i de samme klassene, A, B, C og D.

Klassesetting, opp/nedrykk:
Klasse D er begynnerklassen for alle over 17 år, som begynner å skyte pistol. Den er også samtidig klasse for alle som ikke skyter over klassifiseringskravet til klasse C. Altså kan alle som tidliger har skutt i høyere klasse skyte seg ned i klasse D, det som kreves er at skytteren har minst 2 resultater i aktuell øvelse og at alle resultater må være under klassekravet til C.
Opprykk skjer hvis skytteren har oppnådd kravet to ganger i løpet av sesongen (1. oktober til 30. september).
Nedrykk skjer hvis skytteren har deltatt i minst to stevner i sesongen uten å oppnå kravet til egen klasse.

Skyttere under 17 år :
Ungdom skal skyte i U-klasse som tilsvarer skytterens alder:
U-12 (kun luftpistol) til og med 12 år,
U-14 (til og med 14 år), og
U-16 (til og med 16 år)
Skyttere under 17 år skal ikke skyte på stevner med våpen større enn kal .22.
I luftpistol U-12 (til og med det året man fyller 12 år) skytes det sittende med tohånds støtte.
I luftpistol U-14 (13 og 14 åringer) skytes det sittende med enhånds støtte.
I luftpistol U-16 (15 og 16 åringer) skytes det stående med en hånd.
I finfelt i U-klassen skal det skytes med fri stilling på samtlige standplasser (ikke dårligste eller beste hånd).

Opprykk fra U-16 til klasse D-A :
Her er det resultatene fra siste år som U-16 skytter, som bestemmer hvilken klasse skytteren skal settes i ved overgang til klassene D til A fra det året skytteren fyller 17 år.

Opprykk til høyere klasse for U-skyttere i feltpistol.
Skyttere som går fra U-klassen til juniorklassen (fra 16 til 17 år) i feltpistol skal skyte i klasse D første året.

Veteranskyttere, 40 eller 60 skudd.
Veteranskyttere skal velge om de vil skyte 40 eller 60 skudd i luftpistol før de starter på årets første stevne, uansett hva de velger så gjelder dette for hele året. (bør anføres i startkortet).
Skytter som holder veteranalder, men har valgt å skyte 60 skudd i stevner kan likevel delta i veteranklasse i klubb-, krets-, distriktsmesterskap. Da brukes i så fall skytterens 40 første skudd som tellende i mesterskapet. Skytteren kan også velge å skyte i veteranklasse (40 skudd) i Norgesmesterskap selv om han skyter 60 skudd i åpne stevner.

Alle skyttere som skyter 40 skudd i stevne og lagskyting 60 skudd (blanede lag i KM og DM).
Kvinner, junior kvinner, ungdom og veteranskytter (som har valgt å skyte 40 skudd i stevne), har likevel en muligheten til å delta i lagskyting 60 skudd ved behov. Skytteren kan da selvfølgelig ikke delta på lagskyting 40 skudd på samme stevne.
Når en 40 skudd’s skytter skal delta på lagskyting på 60 skudd må dette avtales før skytteren starter å skyte og løses ved at skytteren i dette stevnet skyter 60 skudd, hvorav de 20 siste (ekstra) skuddene kun teller for lagskytingen.

NB! LAG I NM LUFT 40 og 60 skudd.
Tidligere har det vært tillatt å blande lag som skyter 40 og 60 skudd, for å bedre muligheten for klubbene til å stille lag. I 2006 er det vedtatt at man bare kan stille lag med skyttere som skyter samme antall skudd i den individuelle konkurransen.

NB! Lagskyting NM 2006 VETERANKLASSER.
Med bakgrunn i resultat fra spørreundersøkelsen på fagkomitékonferansen i 2005 har fagkomité pistol på møte 10. og 11.12.05 vedtatt følgende:
Fra og med 2006 er det EN veteranklasse i NM når det gjelder lag. Det vil si at en klubb kan melde på så mange lag de ønsker i veteranklassen på samme måte som i åpen klasse, men lagene kan bare bestå av skyttere fra de 3 veteranklassene.

Spesielt for luftpistol 40 skudd / 60 skudd. (Viktig for Ti på topp)
Anfør bak navnet på skytter hvilke mesterskapsklasse disse tilhører. For 60 skudd er dette kun interessant for Jr.M . For 40 skudd gjelder dette for følgende skyttere : Jr.K, V50, V60, V70.

Klasseføring felt :
Forutsetninger for at et resultat fra hver enkelt våpengruppe i et feltstevne skal kunne brukes som grunnlag for klassesetting, er at vinnerresultatet i den enkelte våpengruppe må være minst 85 % av oppnåelig poengsum.
Derfor skal alle feltresultatlistene merkes med oppnåelig poengsum for hver våpengruppe, hvis disse er forskjellige for hver våpengruppe.

Klasser i mesterskap

Øvelse
Kode
Klasse
Finfelt 1f M, K, Jr.M, Jr.K, V50, V60, V70, U
Grovfelt 1g M, K, V50, V60, V70
Militærfelt 1r M, K, V50, V60, V70
Revolverfelt 1m M, K, V50, V60, V70
Spesialpistol 1s Å
Spesialrevolver Å
Magnumfelt I Å
Magnumfelt II Å
50m fripistol 2a M, K, V50, V60, V70, Jr., SH1
25m fripistol, coltskive 2b Ingen mesterskap foreløpig.
10m luftpistol, 40 skudd 3a K, Jr.K, V50, V60, V70, U, SH1(Kvinner)
10m luftpistol, 60 skudd 3a M, Jr.M, SH1(Menn)
25m silhuettpistol 4 M, K, V50, V60, V70, Jr.
25m standardpistol 5 M, K, Jr.M, Jr.K, V50, V60, V70, U
25m finpistol 6f M, K, Jr.M, Jr.K, V50, V60, V70, U, SH1
25m grovpistol 6g Å, V50, V60, V70
25m hurtigpistol fin 7f M, K, Jr.M, Jr.K, V50, V60, V70, U
25m hurtigpistol grov 7g Å, V50, V60, V70

Alderskrav til klasser i norgesmesterskap:

1 Ungdomsklasse : Fra og med året skytteren fyller 14 år, til og med fylte 16 år.
1 Junior klasse kvinner : Fra og med året skytteren fyller 17 år, til og med fylte 20 år.
1 Junior klasse menn : Fra og med året skytteren fyller 17 år, til og med fylte 20 år.
1 Junior klasse (felles) : Fra og med året skytteren fyller 17 år, til og med fylte 20 år.(Fri og Silhuett)
3 Veteranklasser : Fra det året skytteren fyller 50, 60 og 70 år.

Juniorklasse er laveste klasse hvor skytteren kan skyte grovvåpen i NM.
I Ungdomsklassen i finfelt skal det være fri stilling på samtlige standplasser (ikke dårligste eller beste hånd).

Opprykks- og merkekrav

Kode Ferdighetsmerker Opprykkskrav til klasse
Gull Sølv Bronse A B C
1f 97 % 85 % 75 % 97 % 85 % 75 %
1g 97 % 85 % 75 % 97 % 85 % 75 %
1r 97 % 85 % 75 % 97 % 85 % 75 %
1m 97 % 85 % 75 % 97 % 85 % 75 %
1s
2a 548 525 495 525 495 450
2b 525 495 450
3a 383 375 355 375 355 335
3a 576 565 535 565 535 505
3b 35 30 25
3b 25 20 15
3c 360 350 333
3c 270 263 250
4 565 550 520 550 520 470
5 579 570 540 570 540 505
6f 579 570 540 570 540 505
6g 579 570 540 570 540 505
7f 583 575 545 575 540 500
7g 583 575 545 575 540 500
7m 555 520 475
7r 565 530 485
7sp 565 530 485
7sr 555 520 475

 (Minimum antall deltakere må være minst 10 før rekvisisjon på ferdighets-merker gis.)
(Øvelsen er ikke gyldig som grunnlag for klassesetting før minst èn skytter har oppnådd 85% av maks poengsum).