Arild og C-F nye æresmedlemmer

Under OPKs årsmøte 25. mai 2020 bla Arild Hansen og Carl-Frederik Andreassen utnevnt til nye æresmedlemmer av klubben!

Med det har klubben i dag fem æresmedlemmer og under årsmøtet var alle samlet.
På bildet er Svein Tangen som har vært medlem i OPK i hele 63 år! Han er flankert av de øvrige æresmedlemmene Siri Vaggen Kanedal, Lars Vaggen Kanedal, Arild Hansen og Carl-Frederik Andreassen.

OPKs fem æresmedlemmer samlet (fv) Siri, Lars, Svein, Arild og Carl-Frederik. Foto: Mathias Myrland