Årsmøte 2016

Det innkalles herved til Årsmøte 30. mars 2016

Tid: kl. 19:00
Sted: Møterom 338 i Idrettens hus på Ekeberg i 3. etg..
Det gjøres oppmerksom på at forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet. Eventuelle forslag kan sendes som e-post til klubbens e-postadresse post@oslopk.com.

I henhold til klubbens lover må medlemskontingent for 2016 være betalt for å delta på møtet. Husk å ta med medlemskort for eventuell dokumentasjon.

De komplette sakspapirer vil bli sendt per e-post til alle medlemmer som har registrert e-postadresse i vårt medlemsregister, samt at sakspapirene vil blir tilgjengeliggjort på klubbens nettsider. Dette gjøres senest en uke før årsmøtet.

Vi håper at alle setter av tiden og kommer på møtet.

Etter årsmøtet vil det bli foretatt premieutdeling for Grompel, Livsvarige medlemmers pokal, Hovedstadserien, klubbmesterskap, kretsmesterskap, og distrikts mesterskap.

 

SAKSLISTE:

  1. Godkjenning av:

–          Innkalling

–          Dagsorden

–          Fremmøtte

 

  1. Valg av:

–          Møteleder

–          Referenter

–          To fremmøtte til å signere protokoll

 

  1. Årsberetning for 2015
  2. Regnskap 2015
  3. Innkomne forslag
  4. Fastsettelse av medlemskontingent for 2017
  5. Budsjett 2016
  6. Valg av:

–          Styre

–          Revisorer

–          Valgkomité

–          Representanter til Kretsting

 

Med vennlig hilsen

Styret, Oslo pistolklubb