Årsmøte 2020 gjennomført

Etter at vårt planlagte årsmøte for 2020 måtte avlyses på dagen, grunnet situasjonen rundt Covid-19, var det spesielt hyggelig å kunne møtes og avholde dette i klubbhuset vårt, mandag 25. mai.

Alle smittevernshensyn ble tatt og agenda for årsmøtet gjennomgått, og i tradisjon tro var det utdeling av premier fra foregående år.

Under årsmøtet ble Carl-Frederik Andreassen og Arild Hansen utnevnt til nye æresmedlemmer i Oslo Pistolklubb. Se egen sak om dette her

Årsmøteprotokoll finnes her (medlemssider)

Nytt styre består av følgende:

Liv Ingrid Kavli (leder)
Siri Vaggen Kanedal (nestleder)
Arild Hansen (kasserer)
Lars Petter Mostad (oppmann)
Torgeir Berg Svendsen (banemseter)
Ole Tobias Antonsen (varamedlem)

Takk for innsatsen til Mathias Myrland og Bård Liabø som gikk ut av styret!
Se kontaktinfo og oversikt over styrefunksjoner også her (medlemssider)

OPK-styret 2020
OPK-styret for 2020-2021. (fv) Lars Petter Mostad, Siri Vaggen Kanedal, Ole Tobias Antonsen, Liv Ingrid Kavli, Torgeir Berg Svendsen og Arild Hansen. Foto: Mathias Myrlund