Årsmøte 2021 - Meld inn saker innen 24.april

8.04.2021
|
Comments off
|

På grunn av smittesituasjonen kan vi fremdeles ikke sette dato for årsmøte, men vi håper å kunne ha et fysisk årsmøte i klubbhuset vårt på Løvenskiold så snart muligheten byr seg.

Innsending forslag:

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt til styret innen 24.april. Dette sendes til post@oslopistolklubb.no

Medlemskontingent for 2021 må være betalt og medlemskort må kunne forevises på forlangende.

Mvh

Styret i Oslo Pistolklubb