Liv Kavli

Årsmøte 2021 – Meld inn saker innen 24.april

17:02
|
Comments off
|

På grunn av smittesituasjonen kan vi fremdeles ikke sette dato for årsmøte, men vi håper å kunne ha et fysisk årsmøte i klubbhuset vårt på Løvenskiold så snart muligheten byr seg.

Innsending forslag:

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt til styret innen 24.april. Dette sendes til post@oslopistolklubb.no

Medlemskontingent for 2021 må være betalt og medlemskort må kunne forevises på forlangende.

Mvh

Styret i Oslo Pistolklubb

Egentrening på Løvenskiold forbudt inntil videre

00:37
|
Comments off
|

Norges Skytterforbund har informert om at det på grunn av stort smittetrykk i Viken kommune ikke er tillatt med egentrening på Løvenskiold inntil videre.

Oppdatering 17. mars: Alle kommuner i Viken fylke og andre kommuner med høyt smittepress må nå følge de strengeste regionale tiltakene (tiltaksnivå A) etter en økning av koronasmitte. Bor du i en av kommunene som har fått innført tiltaksnivå A, er det IKKE tillatt med organisert idrett.

For sportsskyttere betyr «organisert idrett» kort formulert all skyteaktivitet – inkludert egentrening – på baner for medlemmer av NIF, altså klubb […]

Medlemskontingent 2021

22:30
|
Comments off
|

Utsending av kontingent 2021 

===============

Noen av dere har etterlyst medlemskontingent for 2021. Normalt sett ville den ha vært sendt ut nå.  I årsskiftet fikk vi nytt medlemssystem; det vil derfor ta litt tid før vi får sendt ut betalingsvarsel, men vi regner med at det blir innen utgangen av januar/ begynnelsen av februar.

 

Medlemskontingent 2021

====================

Medlemskontingenten dere betaler pr år går ikke i sin helhet til klubben. Deler av kontingenten går til Norges Skytterforbund (NSF)og til Oslo Skytterkrets (OSK).

 

Under er en spesifisert oversikt over hva klubben betaler […]

Løvenskioldbanen stenger for all skyting inntil videre

11:19
|
Comments off
|

Løvenskioldbanen stenges for all skyting inntil videre

 

Oslo Pistolklubb følger retningslinjer fra FHI, NIF, NSF , samt Oslo- og Bærum kommune for å bekjempe smittespredning av Covid-19.

Etter at Bærum Kommune strammet ytterligere inn denne uken, har vi fått melding fra Norges Skytterforbund, som eier banen, at Løvenskioldbanen stenger for all skyting inntil videre!

Vi vil holde dere løpende orientert.

 

Styret i OPK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Next page ›