Banen opptatt fra 29.4 til 6.5 grunnet SNO

Banene på Løvenskiold er i bruk for SNO – NOP og SSL sitt årlige level 3 dynamisk stevne fra  30.4 til 6.5.