Baneskyting 25/50m

Slide2

Baneskyting
Baneprogrammene, Standardpistol, Hurtigpistol, VM-program, Silhuettpistol og Fripistol, skytes både innendørs og utendørs på 25-meters bane, med unntak av fripistol som skytes på 50 meters bane.

Konkurransesesongen går over hele året, med Norgesmesterskap utendørs om sommeren.

Programmene er enten ren presisjonsskyting, med god tid for hvert skudd, eller hurtigskyting der man har knapp tid på å skyte en 5-skudds serie. Noen programmer er en blanding av presisjons- og hurtig-skyting.

Ved tidsbegrensede serier (hurtigskyting) benyttes automatiske skiveanlegg som vender skiven frem mot skytteren den tiden serien varer, og snur skiven bort når tiden er ute. I alle disse programmene skal pistolen holdes med bare en hånd.

Silhuettpistol
60 skudd fordelt på 12 serier.
Skive: Internasjonale duellskiver (5 skiver).
Skyteavstand: 25 meter
Kaliber: .22LR
Avtrekksvekt: Fri
Våpenvekt: Ikke over 1260 gram uten magasin

Det skytes tellende skudd fordelt på 2 omganger med 30 skudd i hver omgang. Hver omgang omfatter:
· 2 serier a 5 skudd på 8 sekunder. Ett skudd mot hver skive.
· 2 serier a 5 skudd på 6 sekunder. Ett skudd mot hver skive.
· 2 serier a 5 skudd på 4 sekunder. Ett skudd mot hver skive.

Silhuettpistol er baneskytingens «formel-1″, og er på OL-programmet for menn.
Silhuett er hurtigskyting mot fem skiver. Under hver serie skal det skytes ett skudd i hver av de fem skivene. Det innebærer at skytteren må løfte våpnet og avfyre første skudd, før han flytter våpnet sideveis for å avfyre de andre i de resterende skivene.

Fripistol
60 skudd fordelt på 6 serier av 10 skudd
Skive: Internasjonal presisjonsskive (10’er ringen er 5 cm i diameter).
Skyteavstand: 50 meter.
Skytetid:1 time 30minutter
Kaliber .22
Avtrekksvekt: Fri
Våpenvekt: Fri

Utformingen av våpnet er fritt, men skjeftet eller deler av pistolen må ikke gi støtte utenom selve hånden. Utover dette skal fripistolen bare kunne lades med 1 patron av gangen.

Fripistol er en av de vanskeligste øvelsene i pistolskyting, og er på OL-programmet for menn. I og med at avstanden til skiva er så stor som 50 meter, er det spesiellt viktig å holde pistolen rolig i skuddøyeblikket. Det brukes spesialvåpen, gjerne med elektroniske avtrekk som kan justeres ned til en avtrekksvekt på noen få gram. Det er nok med en lett berøring av avtrekkeren for å få skuddet til å gå.
Skjeftene på disse pistolene omkranser gjerne hånden, og tilpasses slik at de passer nærmest som en hanske. Mange som har sett denne øvelsen i OL-sendinger på TV, legger spesiellt merke til at det ser ut som skytteren må tre hånden inn i skjeftet, omtrent på samme måte som å kle på seg en hanske.

VM Fin (Sportspistol/Finpistol), og VM Grov (Grovpistol)
60 skudd fordelt på 30 presisjonsskudd og 30 duellskudd
Skive: Internasjonal presisjonsskive og internasjonal duellskive.
Skyteavstand: 25 meter
Kaliber, VM-fin: .22
Kaliber, VM-grov: Minimum .32, og maksimum .38
Avtrekksvekt, 1.000 gram

Våpenvekt: Ikke over 1.400 gram med tomt magasin

VM-programmet er likt for finpistol og grovpistol. Internasjonalt skytes grovpistol av menn, mens finpistol skytes av kvinner og juniorer. I Norge skytes finpistol også i herreklassen.
Finpistol er OL-gren for kvinner, mens grovpistol er med i Verdens-Mesterskap for menn.

VM-programmet består av to deler: presisjon og duell.
Det skytes først 30 skudd mot presisjonsskiven, fordelt på 6 serier á 5 skudd, hvor skytteren får en skytetid på 5 minutter for hver 5-skudd serie.
Deretter skytes det 30 skudd mot duellskiven, fordelt på 6 serier á 5 skudd.
I duellseriene svinger skivene slik at de er framme i 3 sekunder og borte i 7 sekunder.
Dette gjentas 5 ganger, og det skal avfyres ett skudd hver gang skiven vises.
Det skytes en prøveserie a 5 skudd presisjon på 5 minutter før presisjonsdelen, og en prøveserie à 5 skudd duell før duelldelen.
Poengene for presisjonsdelen og duelldelen legges sammen til en sluttsum for konkurransen.

Standardpistol
60 skudd fordelt på 12 serier.
Skive: Internasjonal presisjonsskive.
Skyteavstand: 25 meter
Kaliber: .22 LR
Avtrekksvekt: 1.000 gram
Våpenvekt: Ikke over 1.400 gram med tomt magasin

Skuddene i standard fordeles slik:
1 prøveserie a 5 skudd på 150 sekunder.
4 serier a 5 skudd på 150 sekunder pr. serie.
4 serier a 5 skudd på 20 sekunder pr. serie.
4 serier a 5 skudd på 10 sekunder pr. serie.

Standardpistol er ikke OL-gren, men skytes i Verdens-Mesterskap for menn.
I Norge skytes klassen både for kvinner og menn. Standardpistol regnes ofte for vanskelig, fordi den er en blanding av presisjon-, og hurtig-skyting.
10-sekundersserien pleier å skape problemer for de fleste skyttere, og krever mye trening.

Hurtigpistol Fin, og Hurtigpistol Grov
60 skudd fordelt på 12 serier.
Skive: Internasjonal duellskive.
Skyteavstand: 25 meter
Kaliber, Hurtig fin: .22
Kaliber, Hurtig grov: Minimum .32, og maksimum .38
Avtrekksvekt, 1.000 gram
Våpenvekt: Ikke over 1.400 gram med tomt magasin

Skuddene fordeles slik:
1 prøveserie a 5 skudd på 10 sekunder.
4 serier a 5 skudd på 10 sekunder pr. serie
4 serier a 5 skudd på 8 sekunder pr. serie
4 serier a 5 skudd på 6 sekunder pr. serie

Hurtig fin og Hurtig grov er et nasjonale program. Hurtig grov skytes internasjonalt i militære mesterskap, og det er fra den militære skytingen at grenen er kommet.

Selv om det er korte skytetider i hurtigpistol, så er det en populær gren. Den er lettere å skyte enn, f.eks. standardpistol, fordi ringene på duellskiva er større. Selv nybegynnere greier ofte å få ett brukbart resultat i denne grenen.