Bli medlem

Søknad om medlemskap

Merk! Du ha sikkerhetskurs eller tilsvarende opplæring for å bli medlem og få skyte på våre skytebaner.

Medlemskap forutsetter at du har gjennomgått sikkerhetskurs. For å melde seg på sikkerhetskurs, bruker du skjemaet for kurspåmelding.

Følgende krav stilles til søkere som ønsker å skyte på Oslo Pistolklubbs baner:
Man må kunne legge frem dokumentasjon på opplæring i annen klubb (kursbevis fra sikkerhetskurs eller tilsvarende).
Mangler man tilfredsstillende dokumentasjon, må man ta ett nytt sikkerhetskurs. Kurs av kortere varighet enn 12 timer godkjennes ikke.
Man må delta på en kort introduksjon til klubbens rutiner og regler for skyting.
Man må delta på minst 5 av Oslo Pistolklubbs organiserte treninger, med noe oppfølging, før man får skyte på egen hånd på klubbens baner.

Medlemskontingenter (inkl. avgift til Norges Skytterforbund, kr. 350,- og Oslo Skytterkrets, kr. 50,-):
Vanlig medlem: kr. 1150,-
Pensjonist/trygdet: kr. 850,-
Junior (tom. 20 år): 300,-

Gjestemedlemskap. For de som er medlem i annen klubb og ønsker å bruke klubbens fasiliteter så koster medlemskap 950,-

Innmelding gjøres via minidrett.no

Hvis du har spørsmål ber vi deg sende en mail til post@oslopistolklubb.no.
Henvendelser kan også sendes pr. brev til: Oslo Pistolklubb, Postboks 5213, Majorstua, 0303 Oslo.