årsmøter

Årsmøte 2020 gjennomført

18:50
|
Comments off
|

Etter at vårt planlagte årsmøte for 2020 måtte avlyses på dagen, grunnet situasjonen rundt Covid-19, var det spesielt hyggelig å kunne møtes og avholde dette i klubbhuset vårt, mandag 25. mai.

Alle smittevernshensyn ble tatt og agenda for årsmøtet gjennomgått, og i tradisjon tro var det utdeling av premier fra foregående år.

Under årsmøtet ble Carl-Frederik Andreassen og Arild Hansen utnevnt til nye æresmedlemmer i Oslo Pistolklubb. Se egen sak om dette her

Årsmøteprotokoll finnes her (medlemssider)

Nytt styre består av følgende:

Liv Ingrid Kavli (leder)
Siri […]

Årsmøte mandag 25.mai kl 1800 på Løvenskiold

22:03
|
Comments off
|

Som kjent ble årsmøtet utsatt pga koronasituasjonen. Nå er det åpnet opp for samlinger av tilstrekkelig størrelse, slik at vi kan avholde årsmøte. Årsmøtet blir på Løvenskiold.

Avhengig av antall som møter blir møtet enten utenfor eller inne på klubbhuset.

Det blir ikke anledning til å fremme nye saker, og det kan være at enkelte saker på dagsorden utsettes til et ekstraordinært årsmøte hvis vær eller annet gjør at man må komprimere møtet. De avgjørende saker er økonomi 2019 og valg av nytt styre.

Nytt styre m […]

Beskyttet: Årsmøte på Løvenskiold 12.mars kl 1800

22:12
|
Comments off
|

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

Dato for årsmøte 12.mars

18:20
|
Comments off
|

Årsmøtet i OPK blir torsdag 12.mars kl 18.00 i klubbhuset på Løvenskiold.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet; dvs 27.februar.

Medlemskontingent for 2020 må være betalt og medlemskort må kunne forevises på forlangende.

OPK har revidert sin lov i hht de endringer som ble vedtatt på Idrettstinget i 2019. Dette vil det bli orientert om på årsmøtet.

&nbsp […]