Dato for årsmøte 12.mars

30.01.2020
|
Comments off
|

Årsmøtet i OPK blir torsdag 12.mars kl 18.00 i klubbhuset på Løvenskiold.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet; dvs 27.februar.

Medlemskontingent for 2020 må være betalt og medlemskort må kunne forevises på forlangende.

OPK har revidert sin lov i hht de endringer som ble vedtatt på Idrettstinget i 2019. Dette vil det bli orientert om på årsmøtet.