Erverv av håndvåpen

Erverv av håndvåpen:
Tillatelse kan bare gis edruelige og pålitelige personer som har behov eller annen rimelig grunn for å ha skytevåpen, og som ikke av særlige grunner kan ansees som uskikket til det (jfr. Våpenloven). Dette er et forhold mellom den enkelte og Politiet. Vi som klubb har ikke noe med dette, ut over at vi skal dokumentere medlemskap og bekrefte at vi organiserer aktivitet hvor de aktuelle våpentyper benyttes.

Formalkrav som må dokumenteres:

Dokumentasjon :

Medlem i pistolklubb Medlemskort i Oslo PK
Medlem i godkjent forbund Startkort NSF
Sikkerhetskurs (1. våpen) Kursbevis
Våpenskap (ikke alle får dette kravet) Kvittering for kjøp, bilde
Deltakelse på treninger mv. (1. våpen) Aktivitetskort, OPK
Klubbens bekreftelse på aktivitet/ program Vedleggsskjema fra Oslo PK
Innbetalt rettsgebyr Kan betales ved henting hos politiet eller pr giro

Utfylling av søknad
Her ser dere et eksempel på utfylt søknadsskjema og vedleggsskjema. Husk at våpen og kaliber må stemme med bruksområde (klubbens program).

For å få klubbens bekreftelse på aktivitet/ program, last ned vedleggskjema, fyll ut den øverste delen og ta kontakt med styret på post@oslopistolklubb.no for å avtale tidspunkt for signering av skjema.

Hvis du sender inn søknad uten nødvendig dokumentasjon vil ikke søknaden bli behandlet. Politiet vil da sende brev til deg eller OPK for å få dokumentasjonen. Hvis det gjelder klubbens bekreftelse på aktivitet må du regne med 3- 4 uker ekstra saksbehandlingstid da vi ikke henter post hver dag.

Aktivitet jfr. våpenforskriften

Nybegynner

Rekreasjonsskytter

Mosjonsskytter

Konkurranseskytter

Er selv uten egne våpen og deltar i klubbens opplæringstilbud

 

Skyter fra tid til annen, mest trening men deltar også sporadisk på stevner. Forholdsvis beskjeden aktivitet. Et høyere aktivitetsnivå.
Deltar regelmessig i klubbens aktiviteter herunder deltakelse på klubbstevner, men deltar også fra tid til annen i åpne (approberte) stevner.
Trener mye og er aktivt med i konkurranser i så vel i egen klubb som i åpne (approberte) stevner.
Minst 2-3 ganger på banen pr mnd under opplærings-perioden før eget våpen kan erverves Minst 4 fremmøter pr år Minst 2-3 ganger på banen pr mnd Trener minst 2-3 ganger på banen pr mnd, samt deltar på minst 10 stevner(starter) pr år hvorav minst halvparten åpne

Saksbehandlingstid
Har du dokumentasjon i orden, og en ellers uproblematisk søknad, bør du få svar i løpet av ca. 3-4 uker ved Oslo Politidistrikt.

Våpengebyr
Man må betale et våpengebyr (rettsbegyr) for å få erverstillatelse. Sjekk med våpenkontoret for oppdatert pris på gebyr.

Søknadsskjema og giro får du enten hos Politiet eller våpenforretninger/ sportsforretninger.