Felttrening i Oslo pistolklubb

9.05.2015
|
Comments off
|

Felttrening i Oslo pistolklubb foregår på Løvenskiold.

For de som ønsker mer info om felttreningene så kan de ta kontakt med
Carl-Frederic Andreassen på epost: cfandreassen@gmail.com
Han har tatt på seg ansvaret for felttreninger og
ønsker alle som vil velkommen til å prøve felt.

Typisk skiveoppsett på en feltløype