Forsinket skyteleder

Det kan hende at skyteleder kommer litt senere i dag, men da kan du benytte tiden til å slå av en prat med andre skyttere.
For de som vil trene felt så er CF på plass, men han bistår ikke med utlån av klubbvåpen.

Ha en god skytedag