Gladmelding!

2.06.2016
|
Comments off
|

I dag tikket det inn en gladmelding fra Norges skytterforbund.
Det vil fra 19. juni 2016 være tillatt å skyte på søndager. Men, merk at det kun gjelder for kaliber .22
Dette er uansett en bedring i forhold til dagens forbud.

Se under for meldingen fra forbundet:

Klubbene på Løvenskioldbanen
Det tar lenger tid enn forutsatt å få på plass en reguleringsplan for Løvenskioldbanen.
NSF har tidligere i samråd med Bærum kommune, innført forbud mot organisert trening på Løvenskioldbanen på søndager.
Ved innføring av forbudet la NSF til grunn at forbudet ville bli opphevet når nødvendige støyvoller var etablert.

Det at planprosessen har tatt så lang tid, har fått meget negative konsekvenser for skytterne og da spesielt for de aktive konkurranseskytterne.

NSF har derfor vedtatt å gi tillatelse til organisert trening på søndager, men da begrenset til å gjelde trening med våpen i kaliber .22lr.
Dette fordi skytestøy ved bruk av våpen i kaliber .22lr er svært begrenset.

NSF understreker viktigheten av selvdisiplin i denne sammenheng. Kun kaliber.22lr tillates.
I det øyeblikket det skytes med andre kaliber under trening på søndager, vil totalforbudet bli gjeninnført uten nærmere varsel.

Tillatelsen til å trene med kaliber .22lr på søndager innføres fra og med  søndag 19. juni 2016.

 

Med vennlig hilsen/Best regards
Norges Skytterforbund/The Norwegian Shooting Association 

Arild Groven
Generalsekretær/Secretary General