Hvordan begynne

Hva kreves for å bli medlem i Oslo Pistolklubb?
Alle kan bli medlemmer i Oslo Pistolklubb (OPK). OPK er tilknyttet Norges Idrettsforbund gjennom vårt medlemskap i Norges Skytterforbund, og det som kreves for å være medlem i en klubb innenfor Norges Idrettsforbund er at man betaler medlemskontingent, og overholder klubbens og forbundets lover. Dette gjelder også for OPK.
Man kan være medlem av klubben uten å skyte ett eneste skudd. Men ettersom de fleste som blir medlemmer ønsker å drive med skyting, skal vi her si litt om hva som kreves for å begynne med skyting i OPK.

Sikkerhetskurs (nybegynnerkurs)
Alle som vil begynne å skyte med pistol må begynne med å ta ett sikkerhetskurs (nybegynnerkurs). Dette kravet til grunnleggende opplæring gjelder for alle pistolklubber tilknyttet Norges Skytterforbund. Uten et slikt kurs eller tilsvarende opplæring vil man ikke få mulighet til å få skyte i Oslo pistolklubb.
På dette kurset lærer man om pistolskyting generelt, men med spesiell vekt på sikkerhet:
– opptreden på skytebanen
– sikker behandling av våpen
– grunnleggende skyteteknikk
– skyteprogrammer
– våpentyper
– mm.
Ett sikkerhetskurs er på 12 timer, og fordeles som oftest over 3 dager/kvelder. I tillegg får man en viss oppfølging på skytebanen når man fortsetter med skyting etter å ha gjennomgått kurset.

OPK arrangerer sikkerhetskurs med ujevne(!) mellomrom. Kurstidspunkt avhenger av banekapasitet, ledige klubbvåpen, tilgjengelig instruktør, etc.
Meld deg på på nyhetsbrev for å få varsel om kurs. Påmelding blir digital, og det er førstemann til mølla.

Hvis man kan dokumentere at man har tilsvarende opplæring i pistolskyting fra andre klubber tilsluttet Norges skytterforbund trenger man ikke å gjennomgå ett nytt kurs for å begynne å skyte i OPK. Men som oftest er det nødvendig med nytt kurs hvis man har opplæring fra politi og forsvar, fordi slik opplæring ikke gir tilstrekkelig kunnskap om sportsskyting.

Innmelding
Dersom du allerede har bestått sikkerhetskurs i pistolskyting, kan du melde seg inn i OPK. Send oss en e-post med følgende informasjon:

  • Fullt navn
  • E-post
  • Telefonnummer
  • Fødselsdato
  • Kopi av sikkerhetskurs i pistolskyting på minst 12 timer i regi av NSF-klubb

Dersom søknaden godkjennes blir du lagt inn i vårt medlemsregister. Til dette bruker vi rubic.no. Etter registrering vil du få en e-post om aktivering av login. Bruk denne for å lage innlogging med passord. Du vil også få e-post fra rubic.no om betaling av kontingent. Etter registrering bør du logge deg inn og fylle ut mer detaljert kontaktinformasjon.