Info om årets NM´er

Hei.

Det er lagt ut 3 meldinger, om hvert sitt NM — de er lagt ut med vanlig info-passord :

–       NM spesial-felt – spes-pistol og spes-revolver
-og- NM felt magnum 1 og magnum 2                             Mysen Pk       24-25 JUNI

–       NM bane (Fri/Silh/Standard/Hurtig/Fin/Grov)         Ørlandet Pk    26 JUN – 01 JUL

–       NM felt (M/R/F/G)                                                            Bærum Pk        12-15 JULI

Påmeldingsfrister er i NÆR fremtid første er allerede 25 mai.

mvh Styret