Innkalling til årsmøte 2019

20.02.2019
|
Comments off
|

ÅRSMØTE – INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019

Det innkalles herved til Årsmøte i Oslo Pistolklubb torsdag 21.mars 2019

Tid: kl. 19:00
Sted: Idrettens hus på Ekeberg, 3. etg.

Det gjøres oppmerksom på at forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet; dvs 7.mars.
Eventuelle forslag kan sendes som e-post til klubbens e-postadresse   post@oslopistolklubb.no

Innsendte forslag må være tydelige slik at man lett forstår hva som menes. Det forventes at forslagstiller møter på årsmøtet og legger fram sitt forslag.