Kontakt

Har du spørsmål til oss kan du sende oss en e-post. Merk at vi ikke svarer på spørsmål som du enkelt finner svar på i våre nettsider. (Se spørsmål og svar her)

Vi setter pris på at du bruker fem minutter på våre nettsider for å finne svar på dine spørsmål.

Generelle henvendelser: post@oslopistolklubb.no
Utmelding og/eller adresseendring: medlemsregister@oslopistolklubb.no
Innmelding: Bruk skjema for innmelding.

Oslo Pistolklubb
Postboks 5213, Majorstua
0303 OSLO

Organisasjonsnummer: 984593678
Konto nummer:7035 05 05553