Løvenskioldbanen åpnes for egentrening fra 2.4 kl 1300

Vi viser til NIF og NSFs justerte regler.
Styret har besluttet følgende:
1. Løvenskioldbanen åpnes for egentrening fra 2.4.2020 kl. 13.00 med følgende begrensninger:
a) Maks. 5 skyttere på banen samtidig, inkludert ev. skyteleder.
b) Maks. 5 personer i klubbhuset til enhver tid.
c) Den enkelte er selv ansvarlig får å følge myndighetenes pålegg når det gjelder avstand 2 m til andre personer og de generelle hygienerådene. Brukere har selv ansvar for å vaske/desinfisere dørklinker mv. Det er p.t. ikke antibac el.l. på klubbhuset, det må den enkelte skytter selv medbringe.
d) Vanlige begrensninger med bruk gjelder, dvs. at politiet disponerer banen på hverdager til kl. 16.00 og at man kun kan benytte .22LR på søndager.
e) Det åpnes ikke for utlån av våpen foreløpig.
f) Lekeplassen/bane 4 er også åpen, også der er det de samme begrensningene med antall skyttere.
g) Personer som er i isolasjon, karantene eller har symptomer som kan tyde på koronasmitte, har ikke adgang til banen.
2. Vi arrangerer ikke treninger på Ekeberg før vi har mer kunnskap om hvordan det ev. praktisk skal kunne gjennomføres.
3. Det vil bli adgang til lufttreninger i begrenset omfang, vi vil komme tilbake med informasjon om dette.
Det tas forbehold om ev. justerte regler fra NIF/NSF.
Styret i Oslo pk.

https://www.skyting.no/2020/04/01/informasjon-om-handtering-av-corona-viruset-for-utovere-og-ledere-til-internasjonale-konkurranser/?fbclid=IwAR02ZeutjPNBZUAwsArM-6LRhnpVmDiywmKNBxWVuFn6dErkvFaJpoxkDy0