Klubbhus

OPK har eget klubbhus med kontor, kjøkken, stort oppholdsrom med peis, toaletter og lagerrom.
Klubbhuset ligger ved Løvenskioldbanen. OPK eier klubbhuset. NSF eier grunnen

 

lovenskioldbanen

entre

kjokken

stue1

stue2