Om Oslo Pistolklubb

OSLO PISTOLKLUBB
Postboks 5213, Majorstua, 0303 Oslo
post@oslopistolklubb.no

Stiftet 1922
Oslo Pistolklubb ble stiftet 1. juni 1922 av en gruppe unge menn som akkurat var ferdig med sin militærtjeneste i H. M. Kongens Garde. Tanken var først bare å danne en forening for gamle gardister, men ettersom alle nettop hadde avtjent militærtjenesten, og hadde skyteopplæring i friskt minne, så ble pistolskyting det samlende moment.

Klubben fikk først navnet Pistolklubben Akershus, men ble ganske snart omdøpt til Kristiania Pistolklubb. Da Kristiania skiftet navn til Oslo i 1924, fulgte klubben med, og ble til Oslo Pistolklubb.

Klubben har i dag ca. 400 medlemmer. I OPK kan du møte skyttere av alle kategorier, fra hobbyskyttere, og til nasjonale og internasjonale topp-skyttere.

Forbund
Oslo Pistolklubb er tilknyttet Norges Idrettsforbund gjennom sitt medlemskap i Norges Skytterforbund.
OPK er tilknyttet Oslo Skytterkrets.
Gjennom kretsen er vi tilknyttet distriktet Østlandet Nord.

Aktiviteter
Klubben har aktiviteter innenfor alle pistol-programmene til Norges Skytterforbund. Gjelder ikke PPC.

Klubbhus
OPK har eget klubbhus med kontor, kjøkken, stort oppholdsrom med peis, toaletter og lagerrom.
Klubbhuset ligger ved Løvenskioldbanen. OPK eier klubbhuset. NSF eier grunnen.

Skytebaner
OPK leier en utendørs bane (25 meter) på Løvenskiold med 20 standplasser. Banen eies av Norges Skytterforbund, men OPK eier skiveanlegget, og disponerer banen hele året. OPK har også ansvaret for vedlikehold av banen

På Løvenskiold har OPK også tilgang til en feltbane (uten skivestativer) hvor det kan skytes mot mer improviserte mål, og med alle kalibre. Denne banen disponerer OPK alene på tirsdager, og delt med andre klubber fredag, lørdag og søndag.

I vinterhalvåret leier OPK en innendørs bane (25 meter) med 20 standplasser i Ekeberghallen i Oslo. Banen eies av Oslo Skytterkrets. OPK disponerer banen på tirsdager, og fredager.

Luftvåpenbane (10 meter) på Trosterud skole. OPK disponerer banen alene på onsdager og ellers når det er ledig kapasitet. Helårsbane.

Klubbvåpen
OPK eier en del klubbvåpen som lånes ut til medlemmer på trening og under stevner. Det er mulig å få kjøpt ammunisjon av klubben.

Medlemsinformasjon
Informasjon finnes på OPKs nettsider samt i infomail som sendes ut med ujevne mellomrom..