Oslo Pistolklubbs web-side

Formål
Med klubbens Internett-sider, har Oslo Pistolklubbs som mål å informere om klubben, om skyttersporten,og hvordan interesserte kan bli medlemmer og begynne med skyting. Vi håper også å kunne bidra med informasjon, linker etc. som kan være nytting også for aktive skyttere.

Medlemsinformasjon
Internett-sidene vil også bli brukt til å gi informasjon til klubbens medlemmer om aktiviteter som klubben arrangerer, eller om andre ting som burde ha interesse for medlemmene.

Oppdatering
Sidene vil bli oppdatert kontinuerlig.

Innholdsansvarlig
Innholdet bestemmes av klubbens styre, men medlemmer som har informasjon, linker, etc. som de ønsker å dele med andre, kan få dette lagt ut på web’en ved å kontakte styret.