Oslo Pistolklubbs premier og medaljer

Klubbmesterskap
KBmedalje
OPK avholder klubbmesterskap i de fleste av klubbens grener.

Klubbmesterskapene legges enten til ett åpent stevner, eller avholdes en treningskveld.

Det deles ut medaljer i henholdsvis gull, sølv og bronse til de tre beste.
Det må være ett visst antall deltakere for at sølv og bronse skal deles ut.

 

 

 

 

OPK-medaljen

Medlemmer av OPK har krav på medaljen når OPKmedaljen
følgende krav er oppnådd over tre stevner i løpet
av ett skytterår (Kvinner / Menn):

VM fin: 1650 / 1680 poeng
VM Grov: 1650 / 1680 poeng
Silhuett: 1590 / 1650 poeng
Hurtig Fin: 1665 / 1695 poeng
Hurtig Grov:
1650 / 1695 poeng

Standardpistol: 1605 / 1665 poeng
Fripistol: 1530 / 1590 poeng
Luftpistol (60 skudd): 1635 / 1680 poeng
Luftpistol (40 skudd): 1080 / 1080 poeng

OPK-medaljen vinnes kun en gang.

 

 

Livsvarige Medlemmers Pokallivsvarige_medlemmers_pokal

Livsvarige Medlemmers Pokal er en vandrepokal (evigvandrende), men
vinneren får også en «miniatyr»-pokal til å sette på premiehylla.

Livsvarige Medlemmers Pokal har vært skutt i Oslo Pistolklub siden 1930-tallet.

Programmet er 30 skudd presisjon med  pistol lovlig i finpistolprogrammet.
Skytterne må skyte i den klassen de er høyest klassifisert i av standard, finpistol og grovpistol (vm-fin og vm-grov).

Skyttere i klasse A skyter fra 25 meter.
Skyttere i klasse B skyter fra avstand ikke mindre enn 20 meter.
Skyttere i klasse C og D, samt juniorer, skyter fra avstand ikke mindre enn 15 meter.

Skyttere som tidligere har vunnet fra 15 meter skal aldri stå nærmere enn 20 meter.
Skyttere som tidligere har vunnet fra 20 eller 25 meter skyter fra 25 meter.
Stevnet skal fortrinnsvis avvikles på elektroniske skiver med simulert avstand. Dette for å gi like
lysforhold på både skiver og standplass for alle.

 

Fortrinnsvis skal skytterene på de lengste avstandene skyte først.

Keiserstatuetten
De tre skytterne som har best sammenlagt poengsum i de tre grenene Standardpistol, VM-fin eller VM-grov,

Hurtig Fin eller Hurtig Grov, får Keiserstatuett iKeyserstatuett
henholdsvis gull, sølv og bronse. De øvrige får
plakett etter oppnådd poengsum.

Det deles ut Keiserstatuett både i kvinne- og herreklasse.

Kravene til plakett er (kvinner / menn):
Gull: 1615 / 1650 poeng.
Sølv: 1575 / 1605 poeng.
Bronse: 1535 / 1560 poeng.

 

 

 

 

 

 

Keyserplakett
Feltstatuetten

De tre skytterne som har best sammenlagt poengsum i tre av de fire grenene finfelt, grovfelt, militærfelt og revolverfelt, får Feltstatuett i henholdsvis gull, sølv og bronse. De øvrige får plakett etter oppnådd poengsum. (Kun beste resultatet i tre av de fire grenene som teller).
Forutsetning for utdeling av statuett er at gullplakettkravet må være oppnådd av den som skal ha statuett.
Resultatene må være oppnådd i Norgesfelt som er en standardisert feltløype.

Kravene til plakett er:
3 grener av fire mulige.
240 er maks score.
220= gull , 73 snitt
210= sølv, 70 snitt
200= bronse, 67 snitt

Grompelkongepokalengrumpelpokal
Pokalen går til vinneren av Grompelskytingen.
I tillegg deles ut diverse gave-premier til alledeltakerne.Grompelskytingen foregår ved at skytterne skyter 10 presisjonsskudd.
Kikkert er ikke tillat, men det skytes 3 prøveskudd før de 10 tellende.For å gjøre det likt for alle, skyter alle med klubbvåpen av samme type.Medlemmer som skyter for andre klubber i åpne stevner, har ikke anledning til å skyte om OPK-pokalene.