Skytebaner

OPK disponerer følgende baner
Løvenskiold: 25 meter utendørsbane. 20 standplasser tilgjengelig hele året.
Løvenskiold: Feltbane uten skivestativ.
Ekeberghallen: 25 meter innendørsbane. 20 standplasser. Tirsdager og fredager i vinterhalvåret.
Trosterud: 10 meter luft-bane med elektroniske skiver, 9 st. plasser i vinterhalvåret og 5 st. plasser i sommerhalvåret.

Løvenskiold, 25 meters banen kart
Løvenskioldbanen eies av Norges Skytterforbund. Løvenskioldbanen har en stor 25m pistolbane med tilsammen 60 standplasser. Denne er delt i tre separate seksjoner hvor Oslo PK, Oslo Sportsskyttere og Norske Officerers Pistolklub disponerer en seksjon hver.
Bærum PK disponerer i tillegg en fjerde seksjon med eget standplasshus, svingskiveanlegg og 20 standplasser.
Administrasjon av anlegget skjer gjennom Samarbeidsutvalget for Løvenskioldbanen. Det består av representanter fra brukerklubbene, og fra Norges Skytterforbund.

Løvenskioldbanen er OPK’s hovedbane. Her har OPK også sitt klubbhus. Fellestreningen på tirsdager holdes her i sommerhalvåret.

Onsdager er banen bortleid til HV-Grønland.

  • På dagtid brukes banene på Løvenskiold av politiet frem til kl. 1600.
  • (Politiet skal la en av de tre 20-baners seksjonene være ledig på dagtid).
  • Hverdager  kl. 0800-2100
    Søndager  :   Banen er stengt for skyting, unntatt terminfestede stevner. Stevner kan avholdes i tiden kl. 0900-1900.
    Skytefrie dager: Nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, første påskedag, annen påskedag, Kristi Himmelfartsdag,
    første pinsedag, annen pinsedag, 17. mai, første juledag, annen juledag.

Løvenskiold, feltbanen kart
Feltbanen (bane 4), som ligger til venstre for standplasshuset på Løvenskiold, disponeres sammen med de andre klubbene på Løvenskiold. OPK har denne banen alene på tirsdager.
Banen kan benyttes for skyting med magnumladninger, og trening mot feltfigurer eller andre spesielle mål på tirsdager, og ellers når den er ledig.

Skytetidene for denne banen er de samme som for 25 meters banen.

Ekeberg kart
OPK leier banen i Ekeberghallen av Oslo Skytterkrets hver tirsdag og fredag i vinterhalvåret (kjelleren av administrasjonsbygget i enden av hallen, inngang på baksiden).
Banen har 20 standplasser med vendeanlegg. OPK’s fellestrening holdes her på tirsdager/fredager i vinterhalvåret.

Skytetiden på Ekeberg er fra 1600 til 2200. Skyteleder er tilstede fra 18.00-22.00 (tirsdager) og 18.00-20.00 ( fredager)

Trosterud
OPK leier en luftvåpenbane med 9 standplasser og elektroniske skiver i kjelleren på Trosterud skole.
OPK leier banen alene onsdager hele året, og har også tilgang til banen de andre dagene ved ledig kapasitet. Mandager er banen reservert Oslo østre.