Rekrutt/ungdom

Luftpistolskyting for barn og unge i Oslo Pistolklubb

Oslo Pistolklubb organiserer for tiden ikke egne treninger for barn/ungdom fra 10 år.
Vi har hatt slikt tilbud på skyting med luftpistol på Trosterud Skole. Det er velegnede lokaler, vi skyter
med luftpistol på moderne elektroniske skiver og vi har gode luftvåpen for utlån på trening.
Vi mangler dessverre trenere / frivillige slik at trening for barn/ ungdom fra 10 år ikke lar seg
gjennomføre. Vi vurderer å starte opp igjen med det når/ hvis vi får noen til å påta seg oppgaven. Vi
har spurt medlemmene i klubben, men det er ingen som har meldt seg.
Vanlig trening: Vi har mulighet og plass til å la litt «eldre» unge, fra 14-15 trene sammen med de
voksne. Det er et godt og inkluderende miljø og vi har fortsatt utlånsvåpen slik at det den enkelte må
stille med er som før sikkerhetsbriller, hørselsvern og luftkuler. Treningene er på Trosterud på
onsdager fra 18, som før. Herved invitert.
– Den som skal være med må være “selvgående på trening”, dvs. har litt erfaring fra før og er
minimum 14-15 år slik at det ikke trengs noe spesiell oppfølging.
– Er eller har vært ungdomsmedlem på luftskyting hos Oslo Pistolklubb eller tilsvarende klubb og kan
dokumentere det.
– I tillegg må man være eller melde seg inn som ungdom hos Oslo Pistolklubb.
Det vil normalt være utdannet trener som oppfyller kravene til arbeid med barn og unge til stede,
men treningen vil være «egentrening» dvs. ikke noen spesiell oppfølging eller kontrollert av trener.
Hvis vi får litt oppslutning om denne muligheten kan vi vurdere ulike tiltak som trenerhjelp,
samlinger, deltagelse på konkurranser osv. Vi kan etter hvert også vurdere å holde «nybegynnerkurs»
rettet mot, og for å ta inn nye ungdommer på luftskyting.

rekrutt

Reglementet i Norges Skytterforbund
I både rifle og pistol er det tillatt å bruke støtter i ungdomsklassene U12 og U14. For Rekrutteringsskytingen og Landsstevnet for Rekrutter, gjelder dette for klassene R12, R13 og R14. Nedenfor følger en oversikt over reglementet, de godkjente støttene og korrekt bruk av disse.

Skytestillinger i ungdomsklassene (U) og rekruttklassene (R) for Pistol:
Luftpistol i åpne stevner:
• Klasse U-12 år (til og med det året man fyller 12) skal skyte sittende med to-hånds støtte.
• Klasse U-14 år (13 og 14 åringer) skal skyte sittende med enhånds støtte.
• Klasse U-16 år (15 og 16 åringer) skal skyte stående med en hånd uten støtte.

Luftpistol Rekrutteringsskytingen og Landsstevnet for Rekrutter:
Klasse R-12, t.o.m. det år skytteren fyller 12 år skal skyte sittende med tohånds støtte.
• Klasse R-13, t.o.m. det år skytteren fyller 13 år skal skyte sittende med enhånds støtte.
• Klasse R-14, t.o.m. det år skytteren fyller 14 år skal skyte sittende med enhånds støtte.
• Klasse R-15/16, t.o.m. det år skytteren fyller 15 år og t.o.m. det året skytteren fyller 16 år skal skyte stående med en hånd uten støtte.

Tohaands                                                                                     Enhaands

Korrekt skytestilling: Tohånds                                                                                                         Korrekt skytestilling: Enhånds

Normastøtten for rekruttskyttere (R12, R13 og R14) og klassene U-12 og U-14 i åpne stevner på luftpistol
Det er kun «Norma-stødet» eller lignende støtter i form og fasthet som er godkjent som støtte til sittende skyting med anlegg for pistol.
• Støtten legges på skytebenk foran skytteren med den korteste skråsiden mot skytteren.
• Skytteren holder våpenet i henhold til gjeldende stilling i aktuell rekrutt- eller ungdoms klasse.
• Skjeftet skal plasseres framom spissen på skråsidene (på den lengste siden).
• Våpenet skal bare ha støtte på ett punkt og det er skjeftet.
• Overkropp og/eller armer skal ikke berøre benk under skyting.

(kilde: NSF – www.skyting.no).

Krav om politiattest i Oslo Pistolklubb

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Oslo Pistolklubb blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.Dette gjøres i samråd med:

Styreleder Liv Kavli

E-post: post@oslopistolklubb.no
eller av følgende stedfortreder fra styret :

Siri Vaggen Kanedal
E-post: sirivaggen@gmail.com

Representantene har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Prosedyre for innhenting av attest:

1: Søknaden om politiattest fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. (navn på styreoppnevnt ansvarlig for ordningen i idrettslaget) sender søknaden til politiet.

Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til en av de ovennevnte representantene fra Styret i klubben.
Klubben skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen
Styret i Oslo Pistolklubb