Skyteprogrammer

Generell beskrivelse
Vi skal her prøve å gi en kort beskrivelse av de forskjellige konkurranseformene som utøves innenfor pistolskytingen i Norges Skytterforbund.
Det skytes normalt 60 skudd i alle øvelser, med unntak av luftpistol for veteraner og ungdom, som skyter 40 skudd.
Det skilles ofte mellom luftpistol, baneskyting og feltskyting.

Luftpistol
Luftpistol skytes innendørs på 10-meters baner.

Konkurransesesongen i Norge strekker seg fra september til april, med Norgesmesterskap i februar/mars.

Internasjonalt har luftpistol hatt økende popularitet, fordi det er enklere å få tillatelse til å eie luftvåpen i de fleste land, og fordi det er mindre krav til banene, noe som gjør det enklere å trene og arrangere konkurranser.

Baneskyting
Baneprogrammene, Standardpistol, Hurtigpistol, VM-program, Silhuettpistol og Fripistol, skytes både innendørs og utendørs på 25-meters bane, med unntak av fripistol som skytes på 50 meters bane.

Konkurransesesongen går over hele året, med Norgesmesterskap utendørs om sommeren.

Programmene er enten ren presisjonsskyting, med god tid for hvert skudd, eller hurtigskyting der man har knapp tid på å skyte en 5-skudds serie. Noen programmer er en blanding av presisjons- og hurtig-skyting.

Ved tidsbegrensede serier (hurtigskyting) benyttes automatiske skiveanlegg som vender skiven frem mot skytteren den tiden serien varer, og snur skiven bort når tiden er ute. I alle disse programmene skal pistolen holdes med bare en hånd.

Feltskyting, for spesialfelt finnes her et utdrag fra NSFs reglement.
Feltskyting foregår, som navnet sier, ute i «felten», og skytes derfor kun utendørs i sommerhalvåret. Det skytes 10 6-skudds serier mot mål som kan variere både i form, størrelse, farge og avstand.

Noen av seriene skytes i knestående eller liggende stilling. På de fleste seriene i feltskyting kan man velge om man vil holde pistolen med en eller to hender.

Feltskyting er den mest populære skyteformen innenfor Norges Skytterforbund, og det deltar ofte flere hundre skyttere i Norgesmesterskapene.

De enkelte øvelser

Luftpistol
60/40 skudd
Skive: Internasjonal luftskive.
Skyteavstand: 10 meter.
Skytetid: 1 time og 15 minutter for 60 skudd (for kvinner, menn junior, og veteran), og 50 minutter for 40 skudd (veteran og ungdom)
Sprintluft, 30 skudd 15 minutter skytetid
Standard, 40/30 skudd, serier på fem skudd/10 sek. Skytes med fem-skudds luftpistol.
Fallfigur, 40/30 skudd, serier på fem skudd mot fem figurer, 10 sek. Skytes med fem-skudd luftpistol. Ligner på skiskyting

Kaliber .177 (4,5 mm)
Avtrekksvekt: 500 gram.
Våpenvekt: Maksimalt 1500 gram
Våpenet skal være en luft- eller CO2 pistol.

Luftpistol er blitt en av de mest populære pistolgrenene, og er også en del av OL-programmet både for kvinner og menn. Luftpistolene kan kjøpes uten våpenlisens i Norge, slik at man kan begynne med luftpistolskyting uten å gjennomgå sikkerhetskurs.
Luftpistol (og luftrifle) skytes på 10 meters bane, og en luftbane kan rigges opp i idrettshaller eller andre rom som er store nok. Mange trener luftpistol hjemme i kjelleren, eller i stua, hvis den er stor nok. Men luftpistolene er ikke ufarlige, så sikkerheten må ivaretas uansett hvor man trener(!).
Skivene det skytes på har en 10’er ring som er 11 mm stor.

Silhuettpistol
60 skudd fordelt på 12 serier.
Skive: Internasjonale duellskiver (5 skiver).
Skyteavstand: 25 meter
Kaliber: .22LR
Avtrekksvekt: Fri
Våpenvekt: Ikke over 1260 gram uten magasin

Det skytes tellende skudd fordelt på 2 omganger med 30 skudd i hver omgang. Hver omgang omfatter:
· 2 serier a 5 skudd på 8 sekunder. Ett skudd mot hver skive.
· 2 serier a 5 skudd på 6 sekunder. Ett skudd mot hver skive.
· 2 serier a 5 skudd på 4 sekunder. Ett skudd mot hver skive.

Silhuettpistol er baneskytingens «formel-1», og er på OL-programmet for menn.
Silhuett er hurtigskyting mot fem skiver. Under hver serie skal det skytes ett skudd i hver av de fem skivene. Det innebærer at skytteren må løfte våpnet og avfyre første skudd, før han flytter våpnet sideveis for å avfyre de andre i de resterende skivene.

Fripistol
60 skudd fordelt på 6 serier av 10 skudd
Skive: Internasjonal presisjonsskive (10’er ringen er 5 cm i diameter).
Skyteavstand: 50 meter.
Skytetid:1 time 30minutter
Kaliber .22
Avtrekksvekt: Fri
Våpenvekt: Fri

Utformingen av våpnet er fritt, men skjeftet eller deler av pistolen må ikke gi støtte utenom selve hånden. Utover dette skal fripistolen bare kunne lades med 1 patron av gangen.

Fripistol er en av de vanskeligste øvelsene i pistolskyting, og er på OL-programmet for menn. I og med at avstanden til skiva er så stor som 50 meter, er det spesiellt viktig å holde pistolen rolig i skuddøyeblikket. Det brukes spesialvåpen, gjerne med elektroniske avtrekk som kan justeres ned til en avtrekksvekt på noen få gram. Det er nok med en lett berøring av avtrekkeren for å få skuddet til å gå.
Skjeftene på disse pistolene omkranser gjerne hånden, og tilpasses slik at de passer nærmest som en hanske. Mange som har sett denne øvelsen i OL-sendinger på TV, legger spesiellt merke til at det ser ut som skytteren må tre hånden inn i skjeftet, omtrent på samme måte som å kle på seg en hanske.

VM Fin (Sportspistol/Finpistol), og VM Grov (Grovpistol)
60 skudd fordelt på 30 presisjonsskudd og 30 duellskudd
Skive: Internasjonal presisjonsskive og internasjonal duellskive.
Skyteavstand: 25 meter
Kaliber, VM-fin: .22
Kaliber, VM-grov: Minimum .32, og maksimum .38
Avtrekksvekt, 1.000 gram

Våpenvekt: Ikke over 1.400 gram med tomt magasin

VM-programmet er likt for finpistol og grovpistol. Internasjonalt skytes grovpistol av menn, mens finpistol skytes av kvinner og juniorer. I Norge skytes finpistol også i herreklassen.
Finpistol er OL-gren for kvinner, mens grovpistol er med i Verdens-Mesterskap for menn.

VM-programmet består av to deler: presisjon og duell.
Det skytes først 30 skudd mot presisjonsskiven, fordelt på 6 serier á 5 skudd, hvor skytteren får en skytetid på 5 minutter for hver 5-skudd serie.
Deretter skytes det 30 skudd mot duellskiven, fordelt på 6 serier á 5 skudd.
I duellseriene svinger skivene slik at de er framme i 3 sekunder og borte i 7 sekunder.
Dette gjentas 5 ganger, og det skal avfyres ett skudd hver gang skiven vises.
Det skytes en prøveserie a 5 skudd presisjon på 5 minutter før presisjonsdelen, og en prøveserie à 5 skudd duell før duelldelen.
Poengene for presisjonsdelen og duelldelen legges sammen til en sluttsum for konkurransen.

Standardpistol
60 skudd fordelt på 12 serier.
Skive: Internasjonal presisjonsskive.
Skyteavstand: 25 meter
Kaliber: .22 LR
Avtrekksvekt: 1.000 gram
Våpenvekt: Ikke over 1.400 gram med tomt magasin

Skuddene i standard fordeles slik:
1 prøveserie a 5 skudd på 150 sekunder.
4 serier a 5 skudd på 150 sekunder pr. serie.
4 serier a 5 skudd på 20 sekunder pr. serie.
4 serier a 5 skudd på 10 sekunder pr. serie.

Standardpistol er ikke OL-gren, men skytes i Verdens-Mesterskap for menn.
I Norge skytes klassen både for kvinner og menn. Standardpistol regnes ofte for vanskelig, fordi den er en blanding av presisjon-, og hurtig-skyting.
10-sekundersserien pleier å skape problemer for de fleste skyttere, og krever mye trening.

Hurtigpistol Fin, og Hurtigpistol Grov
60 skudd fordelt på 12 serier.
Skive: Internasjonal duellskive.
Skyteavstand: 25 meter
Kaliber, Hurtig fin: .22
Kaliber, Hurtig grov: Minimum .32, og maksimum .38
Avtrekksvekt, 1.000 gram
Våpenvekt: Ikke over 1.400 gram med tomt magasin

Skuddene fordeles slik:
1 prøveserie a 5 skudd på 10 sekunder.
4 serier a 5 skudd på 10 sekunder pr. serie
4 serier a 5 skudd på 8 sekunder pr. serie
4 serier a 5 skudd på 6 sekunder pr. serie

Hurtig fin og Hurtig grov er et nasjonale program. Hurtig grov skytes internasjonalt i militære mesterskap, og det er fra den militære skytingen at grenen er kommet.

Selv om det er korte skytetider i hurtigpistol, så er det en populær gren. Den er lettere å skyte enn, f.eks. standardpistol, fordi ringene på duellskiva er større. Selv nybegynnere greier ofte å få ett brukbart resultat i denne grenen.

Feltskyting
Skytes med pistol og revolver i terrenget.
Skytetider, avstander, skytestillinger og skiver varierer fra stevne til stevne. Skytingen arrangeres i 4 våpengrupper:
1. FIN (5,6mm)
2. GROV (7,62 til 9,65mm)
3. MILITÆR (9mm – 11,25mm)
4. REVOLVER (9mm- 11,25mm)

Programmet omfatter 60 skudd fordelt på 10 standplasser. Det skytes 6 skudd på hver standplass. Man får 1 poeng for hvert treff og 1 poeng for hver truffet skive.
På minst 1 standplass skal skytingen foregå liggende.
På minst 1 standplass skal det skytes med beste hånd.
På minst 1 standplass skal skytingen utføres stående fri.

Utgangsstillingen skal på alle standplasser, unntatt liggende, være med ladd og usikret våpen i 45 grader ved kommando ild.

Korteste skytetid skal ikke være under 6 sekunder. Lengste skyteavstand skal ikke være over 70 meter, korteste avstand skal ikke være under 5 meter.

I militær-klassen er det krav til ammunisjonen. Den skal holde faktorkravet på 120. Kravet til kulevekt er 100 grain, og det kan tolereres et avvik på 3% på faktorkravet. Utregning av faktor skjer etter formelen:
Faktor = Hastighet (fot i sekundet) X kulevekt (grains) delt på 1.000
Grunnen til dette kravet til ammunisjonen, er at det ikke skal være mulig å gjøre skytingen lettere ved å lade ammunisjonen svakt, noe som gir mindre rekyl og gjør det lettere å skyte fort.

NAIS-programmet (Nordisk Avdeling av Internasjonalt Skytterforbund)
NAIS-programmet skytes som klubbprogram i OPK. Programmet kan skytes i to klasser, fin og grov. Finkaliber er i NAIS definert som kaliber .22 – .32. Grovkaliber er i NAIS definert som .38 – .45.
Programmet består av 30 skudd, som skytes i 6 serier a 5 skudd. Alle serier skytes mot den internasjonale duellskiven, og det skytes på 25 meters hold. Det skal skytes med en hånd. Seriene er som følger:

2 serier på 150 sekunder
2 serier duell
1 serie på 20 sekunder
1 serie på 10 sekunder

Kravene til merker og medaljer er:
Bronsemerke: Fin 200 poeng, grov 180 poeng.
Sølvmerke: Fin 210 poeng, grov 190 poeng.
Gullmerke: Fin 220 poeng, grov 200 poeng.
Bronsemedalje: Fin 240 poeng, grov 220 poeng.
Sølvmedalje: Fin 250 poeng, grov 230 poeng.
Gullmedalje: Fin 260 poeng, grov 240 poeng.

(Merker og medaljer kjøpes fra: Argus Markering A/S, Postboks 91, 1501 MOSS)

Forsvarsdepartementets premie i pistolskyting
FD skytes på 25 meter bane med pistol/revolver i kaliber 9mm eller grovere.
Det skytes 36 skudd.
10 skudd skytes mot den internasjonale 25 meter presisjonsskiven, på følgende måte:
1 serie på 2 prøveskudd på ubegrenset tid.
2 serier a 4 skudd på ubegrenset tid
For å gå videre, må man ha minst 30 poeng med kaliber .38/9mm, og 25 poeng med kaliber .45.

De neste 26 skuddene skytes mot den internasjonale silhuettskiven.
2 prøveskudd duell
3 serier duell a 4 skudd.
3 serier a 4 skudd. Hver serie er på 9 sekunder.

Premiekravene er:
Kaliber .45: 24-21 treff uansett poeng, eller 20 treff og minimum 170 poeng.
Kaliber .38/9mm: 24-21 treff uansett poeng, eller 22 treff og minimum 187 poeng.