Skytetider

Løvenskiold 25m:
Alle dager hele året, unntatt onsdager og søndager.

Mandag, tirsdag, torsdag, fredag: 0800 – 2100.

Lørdag: 0800-1800

Søndag : Kun approberte stevner i henhold til NSFs terminliste.

Onsdag er banen utleid til Oslo Feltskyttere. OPK’s skyttere kan skyte onsdager hvis det er plass, men må rette seg etter Oslo Feltskytteres treningsopplegg.
0800 – 1600, mandag til fredag, blir banen brukt at Oslo Politidistrikt, men Politiet skal la en overbygget baneseksjon og en feltbane være ledig for sivile skyttere. Snakk eventuellt med Politiets skyteleder på banen.
Skytefrie dager: Nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, første påskedag, annen påskedag, Kristi Himmelfartsdag, første pinsedag, annen pinsedag, 17. mai, første juledag, annen juledag.
Skytetider står også slått opp på banen.
Fellestreninger med utlån av klubbvåpen holdes på Løvenskiold tirsdager og torsdager i sommerhalvåret. Se treningsplan for oppdatyeringer/endringer

Løvenskiold 50m (Miniatyrbanen):
Alle dager i sommerhalvåret. Søndager KUN kaliber 22LR. 25 elektroniske skiver.

50 meter banen disponeres av Oslo Skytterkrets. OPKs skyttere kan bruke banen mot å kjøpe kort til de elektroniske skivene fra kretsen.
Kontakt styret i OPK eller Oslo Skytterkrets for nærmere informasjon om hvordan man får tilgang til banen.

Løvenskiold Feltbanen (bane 4):
Alle dager hele året, unntatt søndager.
Feltbanen ved siden av OPKs 25m bane disponeres av OPK alene på tirsdager. De andre ukedagene disponeres banen av de andre pistolklubbene på Løvenskioldbanen. I helgen er banen felles for alle klubbene. I praksis kan banen brukes når det er ledig plass.
I tidsrommet 0800-1600 på hverdager disponeres banen av Oslo Politidistrikt, og kan brukes av sivile skyttere kun hvis den er ledig.
Skytetider: 0800 – 2100 mandag til lørdag.
Skytefrie dager: Nyttårsdag, Skjærtorsdag, Langfredag, første påskedag, andre påskedag, Kristi Himmelfartsdag, første pinsedag, andre pinsedag, 17.mai, første juledag, andre juledag.

Løvenskiold Feltbanen «Svingen» (bak 200m vollen):
Tirsdager og torsdager hele året.
Området «Svingen», som ligger bak vollen på 200m banen med inngang fra pistolbaneveien, brukes både til praktisk skyting og til feltskyting. OPKs skyttere kan bruke denne banen til feltskyting tirsdager og torsdager på ettermiddag/kveld.
Banen disponeres sammen med de andre pistolklubbene på Løvenskioldbanen, og man må samarbeide med skyttere fra andre klubber som måtte ønske å bruke banen.
Man må ha med seg skivemateriell til denne banen, da OPK ikke disponerer lagerplass her.
Nøkkel til porten er den samme som brukes til veibommen på pistolbaneveien.

Ekeberg 25m:
Hele banen, 1800 til 2200, hver tirsdag i vinterhalvåret (fellestreninger). Utlån av klubbvåpen. Se treningsplan for oppdateringer/endringer
Hele banen, 1800 til 2000, hver fredag i vinterhalvåret (fellestreninger). Utlån av klubbvåpen. Se treningsplan for oppdateringer/endringer

Trosterud 10m luft:
Fellestrening onsdager 18.30-21-00
For lån av klubbvåpen på lufttreningene ta kontakt på luft@oslopistolklubb.no