Til informasjon

En rask oppklaring, da vi har fått enkelte forespørsler fra media ang. saken:

Philip Manshaus er ikke og har aldri vært medlem i Oslo Pistolklubb.