Trening tirsdag 5.6 går som planlagt

4.06.2018
|
Comments off
|

Norges Skytterforbund har som tidligere informert åpnet opp for at klubbene på Løvenskiold på eget initiativ og ansvar kan åpne banene for bruk. Følgende premisser er satt:

  • Ammunisjonen som benyttes skal ikke kunne avgi gnist i møte med stein eller andre flater.
  • Det skal være vann tilgjengelig for hurtig å kunne gjøre en slokkeinnsats i området rundt vollene/skyteskivene.
  • Instruktører og deltagere må være bevisstgjort den store skogbrannfaren. Bevisstgjøring omkring tiltak må gis deltagerne ved oppmøte.
  • Vollene skal overvåkes i 1 time i etterkant av at siste skudd er avfyrt.
  • Grunneier må informeres og gi sitt samtykke.
  • Brannvesenet varsles umiddelbart på tlf 110 ved eventuell antennelse av vegetasjon.

For Oslo pistolklubbs bane og tilstøtende bane 4 (lekeplassen) gjelder følgende:

Det er nå lagt ut vannslange på vår bane og satt opp tønne med vann og bøtter på bane 4. Begge banene kan derfor benyttes fra og med i morgen med de forbehold som angitt over. Det betyr bruk av blyammunisjon, ikke helmantlet/ ammunisjon med stålkjerne. Er du usikker på om ammunisjonen kan forårsake gnister – ikke benytt den. Det er ikke lov til å benytte stålmål el.l.

Husk å beregne 1 time overvåkning etter skyting hvis du bruker banen på egen hånd!

Organiserte treninger har skytetid fram til kl. 20.00, første trening er i morgen!