Ungdomstrening

Sist oppdatert 22.12.2022
Klubben har ikke ungdomstreninger fordi vi mangler trenere.
Det er muligheter til å være med på «Luftpistoltrening» og trene sammen med de voksne. Denne
treningen er «organisert egentrening» dvs. uten oppfølging av trener. Det foregår i trygge og
kontrollerte former, men de som ønsker å være med må være i stand til å trene selvstendig, bør
være minimum 14-15 år og ha litt erfaring.
Det er bare å møte opp til lufttrening for de aktuelle som ønsker det, se Treningskalender.
Treningene foregår som før på Trosterud, normalt fra 18:00 på onsdager.
Se også siden «Luftpistolskyting for barn og unge i Oslo Pistolklubb» der det er satt inn ny tekst.